ดูดวง

[]

กรวดแห้งคืออะไร? ฉันควรทำอย่างไรดี? น้ำเดือด หมายถึง การอุทิศส่วนบุญที่ได้ทำไว้ มอบให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว แผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์โดยการปฏิบัติหลังจากทำบุญเสร็จ การเทน้ำมี วิธีหลัก: น้ำเปียกและน้ำแห้ง

การรดน้ำมีกี่วิธี?

  • กรวดน้ำเปียก เป็นการทำบุญโดยการเทน้ำใส่ภาชนะขณะสวดมนต์
  • กรวดน้ำแห้ง คือ การอุทิศบุญโดยเอามือประสานกันโดยไม่ใช้น้ำ

วิธีเทน้ำให้แห้ง

  • ตั้งจิตอธิษฐานต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
  • ขออุทิศบุญที่ได้ทำไว้ ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วหรือผู้มีพระคุณต่อเรา
  • แผ่เมตตาและกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย

บทกวีสั้นเรื่องน้ำพร้อมคำแปล

อิตัง เม ยาตินาม โหตุ สุขิตา โหนตุ ยาตะโย.

ขอให้ผลบุญนี้จงประสบผลสำเร็จแก่ญาติพี่น้องทุกท่าน ขอให้ญาติโยมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ

[]
sourcelink

By admin