[]

วัดแขก หรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เป็นวัดฮินดูที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ย่านสีลม มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและวิจิตรงดงาม ตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักสวยงาม สีแดงสด เป็นสีหลักของวัด สะท้อนความเชื่อของชาวฮินดูที่ว่าสีแดงเป็นสีแห่งความโชคดีและความสุข

ภายในวัดมีเทวรูปมากมาย เป็นที่ประดิษฐานตามความเชื่อของศาสนาฮินดู เช่น พระพิฆเนศ พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม อุมาเทวี พระลักษมี เป็นต้น นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปสักการะเทพเจ้าต่างๆ ที่วัดแขก เพื่อขอพรในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องความรัก โชคลาภ การงาน การเงิน สุขภาพ และความสำเร็จ

สำหรับใครที่ต้องการสักการะ บูชา แนะนำว่าควรศึกษาการปฏิบัติ หรือห้ามเข้าวัดแขกก่อนเพื่อบูชาเทพเจ้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม ข้อห้ามในการเข้าวัดมีดังนี้

ข้อห้ามในวัดมีอะไรบ้าง?

  • ห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในโบสถ์
  • ห้ามสตรีมีประจำเดือนเข้าโบสถ์
  • ห้ามถ่ายรูปภายในโบสถ์ ยกเว้นใบสยาม
  • อย่าทำอะไรที่ไม่สุภาพ หรือดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป สั้น หรือเปิดเผย
  • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

หากใครมีโอกาสไปเยี่ยมชมวัดแขกอย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ เพื่อจะได้บูชาเทพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

[]
sourcelink

By admin