[]

สิงหาคม วันวราลักษมีวรัตตัม วันมหามงคล บูชา “พระแม่ลักษมี” ขอความรักความร่ำรวยปีละครั้ง

วันวราลักษมี วรัตตัม ถือเป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งในศาสนาฮินดู ในการสักการะพระแม่ลักษมี ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะขอพรจากพระแม่ลักษมี ทั้งในเรื่องความรัก การงาน การเงิน สิ่งที่ปรารถนา ซึ่งใน ปีจะมีวันนี้เพียงวันเดียวเท่านั้น ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ สิงหาคม

ในวันวราลักษมี วรัตตัม ชาวฮินดูส่วนใหญ่ถือศีลอดตลอดทั้งวัน และจะตื่นแต่เช้าเพื่ออาบน้ำชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ แล้วจึงจะสวมเสื้อผ้าสีสันสดใส โดยเฉพาะโทนสีแดงหรือชมพูซึ่งเป็นสีมงคลในวันพระลักษมีวรัตตัมและจะไปสักการะพระลักษมีตามวัดต่างๆหรือบูชาพระลักษมีที่บ้านพร้อมเครื่องบูชา

ถวายพระแม่ลักษมีบนวลาลักษมีวรัตธรรม

  • ดอกบัวสีชมพู ดอก
  • ธูป ดอก หรือ ธูป ดอก
  • เทียน เล่ม
  • แคนดี้ บาร์ฟี หรือ ไดมอนด์ แคนดี้

สถานที่สักการะพระแม่ลักษมี

  • ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ ชั้น
  • วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
  • วัดเทพมณเฑียร
  • วัดวิษณุสาทร
  • วัดไผ่เงินโชตนาราม
  • หรือสถานที่ใดที่มีพระแม่ลักษมีอยู่ด้วย

[]
sourcelink

By admin